Godzina pracy w studiu z realizatorem – 50 zł
Miks lub mastering utworów powierzonych ( np. nagranych w innym studiu) – 35 zł za 1 minutę
materiału (wszystkie ścieżki powinny zaczynać się w jednym punkcie czasowym)
Odszumianie i poprawa brzmienia – 35 zł za 1 minutę materiału
Przygotowanie podkładu muzycznego do spotu reklamowego do 10 sek. – od 100 zł (w zależności od
rozbudowy podkładu dźwiękowego)
Przygotowanie reklamy radiowej z podkładem muzycznym + głos lektora – od 300 zł
Pełny aranż jednego utworu muzycznego – od 400 zł
Kompozycje do filmów, nagrania muzyki filmowej – do uzgodnienia
Nagrania live – cena do uzgodnienia w zależności od riderów oraz odległości
Wynajem lektorów, muzyków sesyjnych, sprzętu dostępnego odpłatnie – cena do uzgodnienia (w
zależności od bieżącej stawki)
Wynajęcie muzyków sesyjnych – do uzgodnienia (zależności od bieżącej stawki)
W przypadku większych sesji – powyżej 100 godzin pracy studia cena do uzgodnienia
Wypożyczenie instrumentu wraz z jego regulacją pod potrzeby muzyka – 50 zł za dzień nagrań.